Terugblik 2016

Nieuwjaarsconcert

Op zondagmiddag 3 januari  heeft het kamerkoor in het auditorium van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond een Nieuwjaarsconcert gegeven. In samenwerking met organist Tommy van Doorn heeft het koor op muzikale wijze het komende (kerkelijk) jaar doorgenomen, met werken uit de 16de eeuw van o.a. John Sheppard, Thomas Tallis en Orlando Gibbons, maar ook met muziek van de hedendaagse componisten Philip W.J. Stopford en John Tavener. Organist Tommy van Doorn heeft een aantal solowerken gespeeld op een bijzonder instrument, een zogenaamd  drukwindharmonium. Dit is een zeer veelzijdig instrument dat vooral qua klank en dynamiek veel te bieden heeft. Voorafgaand aan het concert heeft Tommy van Doorn om 14:30 uur uitleg gegeven over dit niet alledaagse instrument.

Passiedrieluik

Op 24, 25 en 26 maart 2016 heeft het Helmond Kamerkoor voor het achtste jaar passiemuziek verzorgd op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. De a capella muziek, passend bij de betreffende dag, werd afgewisseld met een meditatie door verschillende sprekers, te weten Lidwine Boots (donderdag), Roeland Wijkhuizen (vrijdag) en Werner van de Wouw (zaterdag).  Er werd muziek gezongen van componisten uit de 16de eeuw, zoals Croce, Victoria, Tallis en Amner, maar ook van eigentijdse componisten uit de vorige en deze eeuw, waaronder Ola Gjeilo, Jeffrey Quick, Lajos Bardos  en dirigent Kees Doevendans. Het Passiedrieluik vond plaats op een nieuwe locatie in Aarle-Rixtel: de Kapel Onze Lieve Vrouw in 't Zand (Mariakapel). 

Project Spem in alium

Op 24 en 25 september en 1 en 2 oktober van dit jaar heeft Het Helmonds Kamerkoor samen met zes andere gastkoren deelgenomen aan het project Spem in alium, georganiseerd door het Sacramentskoor Breda, ter ere van het 90-jarig bestaan van dit koor. Naast het 40-stemmige Spem in Alium van Thomas Tallis brachten alle deelnemende koren eigen werken ten gehore tijdens vier concerten. Concerten vonden plaats in Delft, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Breda.  

Samenwerking met het Helmonds Muziek Corps

Op zaterdag 5 november heeft het Helmonds Muziek Corps een najaarsconcert verzorgd in samenwerking met het Helmonds Kamerkoor. Tijdens dit concert werd een afwisselend klassiek en modern programma uitgevoerd. Het concert werd uitgevoerd tijdens de concertcyclus Lambertusconcerten en vond plaats in het Auditorium van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Meer informatie over de andere concerten in de concertcyclus kunt u vinden op www.lambertusconcerten.com

Kerstconcerten

Op 17 en 18 december van dit jaar heeft het Helmonds Kamerkoor weer kerstconcerten gegeven. Onder leiding van interim-dirigent Jan Snel en in samenwerking met blazersensemble 'Cartouche' en Ruud Koolen op contrabas werden drie concerten verzorgd. Het Duitstalige programma bestond uit werken van M. Praetorius, J.S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy e.a.  Concerten vonden plaats in de Catharinakerk in Eindhoven (17 december), in de Bethlehemkerk in Helmond (17 december) en in de R.K. Kerk St. Servatius in Boerdonk (18 december). 

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal