Terugblik 2017

Herfstzon

Op 7 oktober 2017 heeft het Helmonds Kamerkoor het eerste concert met de nieuwe dirigent gegeven. Dit concert kreeg als thema 'Herfstzon' mee.

Herfstzon is een ambitieus programma waarin de vergankelijkheid in al zijn facetten wordt verklankt. Het concert begon met de opgaande zon. Daarna ontmoetten we vogels, bloemen en gingen we op reis met de dolende reiziger, totdat de nacht inviel en de dichter werd gegrepen door de liefde voor de rustige dingen. 

Het concert vond plaats in het Auditorium van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond (Wesselmanlaan 25). 

Matthäus Passion

In april 2017 heeft het Helmonds Kamerkoor deelgenomen aan de Matthäus Passion. In samenwerking met Philharmonie ZuidNederland, het Philipskoor en kamerorkest Alveare hebben we in april diverse concerten verzorgd. Deze concerten vonden plaats op: 

♠ Vrijdag 7 april om 19.00u |Uitvoerenden: Helmonds Kamerkoor, Philipskoor, Alveare| 
♠ Woensdag 12 april om 19.30u | Uitvoerenden: Helmonds Kamerkoor, Philipskoor, Jongenskoor Schola Cantorum, Philharmonie Zuidnederland |
♠ Donderdag 13 april om 19.00u | Uitvoerenden: Helmonds Kamerkoor, Philipskoor, Jongenskoor Schola Cantorum, Philharmonie Zuidnederland | 
♠ Vrijdag 14 april om 11.00u | Uitvoerenden: Helmonds Kamerkoor, Philipskoor, Jongenskoor Schola Cantorum, Philharmonie Zuidnederland |
♠ Zaterdag 15 april om 19.00u | Uitvoerenden: Helmonds Kamerkoor, Philipskoor, Jongenskoor Schola Cantorum, Philharmonie Zuidnederland |

 

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal