Gezocht !

Het Helmonds Kamerkoor is op zoek naar nieuwe, enthousiaste koorzangers!

We zijn op zoek naar alten, tenoren en bassen die ons enthousiaste koor komen versterken. Hebt u ervaring als zanger en kunt u van blad lezen of kent u iemand die op zoek is naar een ambitieus en enthousiast koor? Neem dan contact op, op een van de onderstaande manieren.  

Als u interesse heeft om een repetitie bij te wonen (om te kijken of het Helmonds Kamerkoor iets voor u is), aspirant-lid te worden of als u meer informatie wilt over de vacatures, dan kunt u contact opnemen door te mailen met één van de bestuursleden. Ook via Facebook kunt u contact met ons opnemen. 
De wekelijkse repetities vinden plaats op maandagavond van 19.45 uur tot 22.15 uur in het Theo Driessen Instituut (Willemprinzenstraat 43, Helmond).

Het is mogelijk dat we geen vacature hebben in uw stembereik en dat u desondanks een lidmaatschap overweegt bij het Helmonds Kamerkoor. Ook dan wordt u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met onze vereniging, zodat we afspraken met u kunnen maken.

Theo DriesseninstituutTheo DriesseninstituutCriteria om lid te kunnen worden van het Helmonds Kamerkoor.

  1. Goede stemkwaliteit en bij voorkeur ervaring met zingen.
  2. Van blad kunnen zingen of zelfstandig muziek kunnen instuderen.
  3. Passend in de groep.
  4. Voldoen aan de vraag (invullen van vacature).

Om lid te kunnen worden van het Helmonds Kamerkoor krijgt u een stemtest en een proeftijd. Afspraken hierover worden gemaakt nadat u een paar repetities heeft bijgewoond.

We zijn op zoek naar alten, tenoren en bassen die ons enthousiaste koor komen versterken. Hebt u ervaring als zanger en kunt u van blad lezen of kent u iemand die op zoek is naar een ambitieus en enthousiast koor? Neem dan contact op, op een van de onderstaande manieren.  

Als u interesse heeft om een repetitie bij te wonen (om te kijken of het Helmonds Kamerkoor iets voor u is), aspirant-lid te worden of als u meer informatie wilt over de vacatures, dan kunt u contact opnemen door te mailen met één van de bestuursleden. Ook via Facebook kunt u contact met ons opnemen. 
De wekelijkse repetities vinden plaats op maandagavond van 19.45 uur tot 22.15 uur in het Theo Driessen Instituut (Willemprinzenstraat 43, Helmond).

Het is mogelijk dat we geen vacature hebben in uw stembereik en dat u desondanks een lidmaatschap overweegt bij het Helmonds Kamerkoor. Ook dan wordt u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met onze vereniging, zodat we afspraken met u kunnen maken.

Theo DriesseninstituutTheo DriesseninstituutCriteria om lid te kunnen worden van het Helmonds Kamerkoor.

  1. Goede stemkwaliteit en bij voorkeur ervaring met zingen.
  2. Van blad kunnen zingen of zelfstandig muziek kunnen instuderen.
  3. Passend in de groep.
  4. Voldoen aan de vraag (invullen van vacature).

Om lid te kunnen worden van het Helmonds Kamerkoor krijgt u een stemtest en een proeftijd. Afspraken hierover worden gemaakt nadat u een paar repetities heeft bijgewoond.


Onze vaste repetitieavond is op maandag van 19:45 uur tot 22:15 uur in het  Theo Driesseninstituut te Helmond (Willem Prinzenstraat 43)

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal